Kontakty

Jiří Dvořáček                 hlavní organizátor

 

Email: dvoracek.sps@gmail.com
Telefon: +420 731 863 072

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jakub Arm             kontakt pro sponzory

 

Email: xarmja00@vutbr.cz
Telefon: +420 733 222 565

 

 

 

 

 

 

Celou akci organizuje spolek:

Studenti pro studenty o.s.

 

 

FEKT VUT v Brně

Technická 3058/10

www.sps-fekt.cz

Pravidla pro přihlašování účinkujících

Individuální účinkující:

Individuálním účinkujícím se myslí samostatně vystupující umělec- sólista (zpěvák, zpěvačka, kytarista, saxofonista,…). Sólista musí být v době přihlašování na Hudbu z FEKTu 2018 aktivním studentem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Do kategorie sólista spadá každý účinkující, který se nestal v předcházejících ročnících vítězem festivalu Hudba z FEKTu. Přihlašování probíhá formou vyplnění registračního formuláře na webové stránce www.hudbazfektu.cz/prihlas-se.

Přihlásit se nemůže DJ, rapper, hip-hoper ani jiný účinkující, který recituje texty v podobě veršů do melodie.

 

Vícečlenní účinkující:

Do kategorie vícečlenných účinkujících patří kapely, skupiny, či dvojice účinkujících. V tomto případě musí být v době přihlašování na Hudbu z FEKTu 2018 alespoň 1 člen aktivním studentem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Přihlásit se může každá kapela, který se nestala v předcházejících ročnících vítězem festivalu Hudba z FEKTu. Přihlašování probíhá formou vyplnění registračního formuláře na webové stránce www.hudbazfektu.cz/prihlas-se.

Při vystoupení všech účastníků, jsou přísně zakázány vulgární texty nebo projevy, které jsou zaměřené proti politické, národnostní, náboženské nebo etnické skupině jakoukoliv formou. Při porušení tohoto pravidla, bude účastník festivalu diskvalifikovaný. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za vystoupení účinkujících.

 

Průběh konání

Přihlašování všech účastníků se koná od 13. 3. 2018 do 1. 4. 2018 23:59. Po skončení přihlašování, budou všichni účastníci informováni našimi organizátory. Bude poslán informační email, obsahující podrobné informace o dalším průběhu.