Přihláška kapely na soutěž Hudba z FEKTu 2019 a pravidla

Přihlašování ukončeno z důvodu naplnění kapacity. Členové již přihlášených kapel, kteří ještě nevyplnili souhlas, prosíme vyplňte dle postupu přihlášení.

Postup přihlášení

Z důvodu nutnosti výslovného souhlasu o zpracování osobních údajů všech účinkujících, je nutné aby JEDEN ČLEN kapel vyplnil VŠECHNA POLE formuláře s označením “(povinné)” a DALŠÍ členové kapely vyplnili jen pole TVOJE JMÉNO, JMÉNO KAPELY (pro rozlišení) a potvrdili SOUHLAS se zpracováním osobních údajů a s pravidly soutěže zaškrtnutím checkboxů.

Pravidla pro přihlašování účinkujících

Individuální účinkující:

Individuálním účinkujícím se myslí samostatně vystupující umělec- sólista (zpěvák, zpěvačka, kytarista, saxofonista,…). Sólista musí být v době přihlašování na Hudbu z FEKTu 2019 aktivním studentem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Do kategorie sólista spadá každý účinkující, který se nestal v předcházejících ročnících vítězem festivalu Hudba z FEKTu. Přihlašování probíhá formou vyplnění registračního formuláře na webové stránce www.hudbazfektu.cz/prihlas-se.

Přihlásit se nemůže DJ, rapper, hip-hoper ani jiný účinkující, který recituje texty v podobě veršů do melodie.

Vícečlenní účinkující:

Do kategorie vícečlenných účinkujících patří kapely, skupiny, či dvojice účinkujících. V tomto případě musí být v době přihlašování na Hudbu z FEKTu 2019 alespoň 1 člen aktivním studentem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Přihlásit se může každá kapela, který se nestala v předcházejících ročnících vítězem festivalu Hudba z FEKTu. Přihlašování probíhá formou odeslání vyplněného registračního formuláře na webové stránce www.hudbazfektu.cz/prihlas-se.

Požadavky na vystoupení

  1. Kapela může vystoupit s maximálně dvěma covery (vystoupení na Warm-Upu smí obsahovat pouze jeden), zbytek musí tvořit vlastní tvorba (samozřejmostí je možnost improvizace).
  2. Jsou přísně texty zaměřené proti politické, národnostní, náboženské nebo etnické skupině jakoukoliv formou.
  3. Účinkující je povinen dodržovat zákony České republiky.

Průběh konání

Přihlašování všech účastníků se koná od 11. 3. 2019 do 1. 4. 2019 23:59. Termín samotného festivalu byl stanoven na 25.9.2019, podmínkou účasti je i vystoupení na Warm-Upu v klubu Eleven v termínu 10.4.2019 (vystoupení budou probíhat po 19h, přesný čas bude zaslán přihlášeným včas e-mailem). Po skončení přihlašování budou všichni účinkující informováni našimi organizátory. Výběr kapel postupujících na festival Hudby z FEKTu 2019 proběhne formou internetového hlasování a hlasování na Warm-Upu. Možnost vystoupit na festivalu dostane 5 studentských kapel.

Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za vystoupení účinkuících.

Při porušení pravidel bude účinkující diskvalifikován ze soutěže.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel.

Ochrana osobních údajů

ID člena studujícího na FEKTu bude použito pouze v době přihlašování k ověření aktivního studia a bude k dispozici pouze organizátorům festivalu Hudba z FEKTu 2019. Nebude poskytnuto žádnému dalšímu subjektu.

Telefonní číslo a e-mail budou využity k informování účinkujících o průběhu festivalu, soutěže a dalších organizačních záležitostí spojených s festivalem Hudba z FEKTu. Telefonní číslo a e-mail bude k dispozici pouze organizátorům festivalu Hudba z FEKTu 2019 a nebude posktytnuto žádnému dalšímu subjeku.

Jméno kapely, žánr, jména členů kapely, audiovizuální záznamy, informace o účinkujících poskytnuté účinkujícími mohou být publikovány na facebookové stránce Studenti pro studenty, Hudba z FEKTu, webu Studenti pro studenty i webu Hudba z FEKTu pro účely propagace samotného účinkujícího, festivalu Hudba z FEKTu i spolku Studenti pro studenty z.s i pro jiné účely a to jakoukoliv formou a bezplatně na dobu neurčitou.

Účastník akce registrací souhlasí s tím, že fotografie a audiovizuální záznamy pořízené na akci Warm-Up a festivalu Hudba z FEKTu 2019 s jeho osobou mohou být spolkem Studenti pro studenty z.s. použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně na dobu neurčitou.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu info@sps-fekt.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat na e-mailu info@sps-fekt.cz.

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.