Přihláška kapely na soutěž Hudba z FEKTu 2020

Před vyplněním formuláře si prosím přečti pravidla pro přihlášení a informace o zpracování osobních údajů. Přihlášku musí vyplnit člen kapely, který je aktivním studentem FEKTu.

Přihlašování všech účastníků se koná od 6.3. 2020 do 20. 3. 2020 23:59 nebo dokud nebude vyčerpaná kapacita kapel na vystoupení. Termín samotného festivalu byl stanoven na 23. 9. 2020, podmínkou účasti je i vystoupení na Warm-Upu v klubu Eleven v termínu 8. 4. 2020. 

Po skončení přihlašování budou všichni účinkující informováni organizátory. Výběr kapel postupujících na festival Hudby z FEKTu 2020 proběhne formou hlasování na Warm-Upu.

Možnost vystoupit na festivalu dostane 5 studentských kapel. 

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za vystoupení účinkujících. Při porušení pravidel bude účinkující diskvalifikován ze soutěže. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel.